Krybende pil

afJørgen Steen

Latinsk navn: Salix viminalis
Engelsk navn: Osier
Gruppe: Bukse
Klasse: Tokimbladet
Orden: Pileordenen
Familie: Pilefamilien

Krybende pil er meget almindeligt udbredt i den nordlige og vestlige del af Jylland. Planten forekommer også mere spredt i resten af Danmark. Krybende pil vokser især på heder, på sandet bund og enge samt i klitter og moser.

Kendetegn
Krybende pil er normalt en ret lav og krybende busk. Hvis planten vokser på mere fugtig bund, kan busken dog blive høj og grenene mere oprette. Bladene er glatte på oversiden, mens undersiden er håret og lysere.

Blomster
Hanraklerne består af små blomster med 2 gule støvblade. Hunraklernes blomster består af en grøn frugtknude og et støvfang. Blomsterne har desuden nektarkirtler og kan tiltrække mange bier om foråret.

Krybende pil - Salix repens - Creeping willow
Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
  • Livsvarighed: flerårig
  • Højde: 10-100 cm.
  • Krybende eller opret stængel
  • Blade: lancetformede/elliptiske
  • Blomstrer: april-maj
  • Frugt: glatte eller hårede kapsler med frøuld
Vidste du det?
Krybende pil trives særligt godt i klitområder med meget sandet bund. Faktisk kan planten binde sand og let jord og derved forhindre, at sandet fra klitterne spredes med vind og blæst til andre områder, hvor det kan være meget uhensigtsmæssigt.