Klitrose

afJørgen Steen

Latinsk navn: Rosa pimpinellifolia
Engelsk navn: Burnet Rose
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Rosenordenen
Familie: Rosenfamilien

Klitrose er en løvfældende busk med skud, der vokser på åben bund i kystnære egne på klitter, klitheder og langs strandbredder. Planten er almindelig i det vestlige Limfjordsområde og langs den jyske vestkyst men ellers sjælden i resten af landet. 

Blade, blomster og frugter
Klitrose er tæt besat med nåleagtige torne, kirtelhår samt børster. Bladene er uligefinnede og har 7-11 savtakkede, ovale småblade, der er op til 2 cm lange. Blomsterne er enlige og velduftende. De er 2-4 cm i diameter og har 5 gullige eller hvide kronblade, frie frugtanlæg og talrige støvblade. Frugten er en samling af smånødder, som sidder indesluttet i blomsterbunden. Frugten, som kaldes hyben, er langstilket, kugleformet og bliver ved modenhed næsten sort. Ved hjælp af underjordiske udløbere, kan klitrose danne tætte krat. 

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: op til 0,5 m
  • På beskyttede områder bliver planten op til 1 m høj
  • Blade: ovale
  • Blomstrer: juni-juli
  • Frugt: smånødder
Vidste du det?

Plantens udløbere kan holde fast i sandbunden, og derved blæser planten ikke væk i det omskiftelige kystmiljø. Klitrose medvirker også til at holde på sandet, så sandflugt undgås.

Klitrose - Rosa pimpinellifolia - Burnet Rose