Hvidtjørn (Engriflet hvidtjørn)

afJørgen Steen

Latinsk navn: Crataegus monogyna
Engelsk navn: Hawthorn
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Løvfældende
Familie: Rosenfamilien

Engriflet hvidtjørn er den største af de tre danske arter af hvidtjørn. Planten er meget almindelig og findes i hele landet. Hvidtjørnen vokser både i skove og strandkrat samt i levende hegn og i haver.

Særlige kendetegn
Engriflet hvidtjørn er en stærkt forgrenet busk eller lavt træ med grentorne og dybt fligede blade. Blomsterne er hvide og dufter kraftigt.

Blomster og frugter
Blomsterne består af fem frie kronblade med et stort antal røde støvknapper. Blomsterne sidder tæt sammen i halvskærme. Frugten er rød og modnes i september-oktober. Stenfugten er ca. 6-10 mm. lang.

Hvidtjørn (Engriflet hvidtjørn) - Crataegus monogyna - Hawthorn
Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Kyst og hav
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Højde: Op til ca. 10 m
  • Blade: Fligede med savtakket/håndlappet kant
  • Blomstrer: Juni
  • Frugt: Stenfrugt
Vidste du det?
Engriflet hvidtjørn kan godt forveksles med den almindelige hvidtjørn.  Blomsterne på engriflet hvidtjørn har dog - i modsætning til alm. hvidtjørn - kun én griffel. Deraf kommer plantens navn.
Desuden er de to planters blade ret forskellige.