Hedelyng

afJørgen Steen

Latinsk navn: Calluna vulgaris
Engelsk navn: Ling, Scotch Heather, Common Heather
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Lyngordenen
Familie: Lyngfamilien

Hedelyng er almindelig i Midt-, Vest- og Nordjylland samt på nogle småøer og på Bornholm, men planten ses derudover sjældent. Hedelyng er en stedsegrøn dværgbusk, som vokser på næringsfattig, ofte sur bund i nåleskove, højmoser eller på heder, klitter og overdrev.

Blade, blomster og frugter
Hedelyng har oprette grene og modsatte, meget små blade. Bladene er nåleformede og glatte eller svagt hårede med pilformet basis. Blomsterne sidder i ensidige klaser og er rødviolette, til tider hvide. Blomsterne har dybt fliget krone og bæger, som begge bevares efter afblomstring. Frugten er en kuglerund kapsel med  mange små frø. Kapslen omsluttes af blomstens bæger og krone.

Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land
  • Flerårig
  • Højde: op til 60 cm
  • Blade: nåleformede
  • Blomstrer: august-september
  • Frugt: kapsel
Vidste du det?
Hedelyng lever i symbiose med en svamp. Svampen forsyner planten med næringsstoffer, som derved gør den i stand til at vokse på næringsfattig jord. 
Planten kan, ligesom andre lyngplanter, anvendes som brændsel.
 
Hedelyng - Calluna vulgaris - Ling, Scotch Heather, Common Heather