Latinsk navn: Salix viminalis
Engelsk navn: Osier
Gruppe: Buske
Klasse: Tokimbladet
Orden: Løvfældende
Familie: Pilefamilien

Båndpil er almindelig i levende hegn, hvor det ofte danner tætte krat. Planten vokser normalt på fugtig bund på enge, ved moser og i skove.

Kendetegn
Grenene er oprette, meget lange og gule. Bladene er grågrønne på oversiden og sølvgrå og håret på undersiden. De smalle blade kan blive helt op til 20 cm. lange. Bladkanten er desuden takket og barken er lysebrun.

Frugter og blomster
Raklerne eller gæslingerne (se billede) er ca. 10 cm lange og har to, gule støvblade ved hanplanterne. Hunraklernes blomster er ca. 9 mm lange og består af en grøn frugtknude og et støvfang. Frøet spredes af vinden.

Båndpil - Salix viminalis - Osier
Fakta
  • Voksesteder: Det åbne land, Sø og vandløb
  • Livsvarighed: Flerårig
  • Højde: Op til 10 m
  • Opret stængel
  • Blade: Lancetformede
  • Blomstrer: April-maj
  • Fugt: Kapsler med hvid frøuld
Vidste du det?
Båndbil bruges meget hyppigt til pileplantager, da det tåler kraftig beskæring. Båndpil er desuden meget bøjeligt og anvendes ofte til pileflet, kurve og læhegn.