Latinsk navn: Talpa europaea
Engelsk navn: European mole
Klasse: Pattedyr
Orden: Insektædere
Familie: Muldvarpe

Selv om man sjældent ser en muldvarp på joroverfladen, så viser dens muldvarpeskud tydeligt, hvor den lever. Muldvarpeskuddene opstår, når muldvarpen graver gange under jordoverfladen og skal af med den overskydende jord.

Kendetegn
Muldvarpen kendes hurtigt på de korte men brede og skovlformede ben, den lange, runde krop samt den meget spidse snude. Muldvarpens øjne og ører er helt skjulte.

Føde
Muldvarpen spiser først og fremmest regnorme, men føden består også af insekter, snegle og andre smådyr. Muldvarpen samler ofte forråd af regnorme i sine gange. Den bider det forreste led af regnormne, så kan de ikke bevæge sig, og muldvarpen har adgang til frisk mad.

Muldvarp - European mole - Talpa europaea
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 12-17 cm
  • Vægt: 60-90 g
  • Maks. levealder: 6 år
  • Antal kuld: 1
  • Kuldstørrelse: 2-6
  • Drægtighed: 4 uger
Vidste du det?
Muldvarpens nærmeste slægtninge blandt pattedyrene er pindsvin og spidsmus, som også er insektædere. De tre dyr lever dog vidt forskelligt.