Latinsk navn: Apodemus Flavicollis
Engelsk navn: Yellow-necked mouse
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Ægte mus

Halsbåndmusen er en meget almindelig mus og også et af de mest talrige pattedyr i Danmark. Den lever i alle slags skove men træffes også i det åbne land og i haver. Halsbåndmusen lever en stor del af sit liv i underjordiske gange, som den graver.

Kendetegn
Halsbåndmusen er gulbrun på oversiden og hvid på undersiden. Mellem forbenene og tværs over brystet har den en lys brun aftegning.

Føde
Halsbåndmus lever især af store frø samt bog, agern og nødder, som den finder i skovbunden. Den spiser dog også insekter, edderkopper, larver og orme. Halsbåndmusen gemmer vinterforråd i sine underjordiske gange.

Halsbåndmus - Apodemus Flavicollis - Yellow-necked mouse
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 9-13 cm
  • Vægt: 20-45 g
  • Kuldstørrelse: 3-6
  • Antal kuld: 2-4
  • Drægtighed: 3-4 uger
Vidste du det?
Halsbåndmus søger ofte ind i huse om efteråret. På landet og i sommerhusområder, især nær ved skove, er det ofte halsbåndmus, der fanges i musefælderne.