Latinsk navn: Rana arvalis
Engelsk navn: Moor frog
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Egentlige frøer

Den spidssnudede frø ligner butsnudet frø og springfrø, men den er mindre end den butsnudede frø og større end springfrøen og har en mere spids snude. Arten er almindelig i hele Danmark bortset fra på Bornholm.

Kendetegn
Spidssnudet frø har farver, der varierer fra gulliggrøn over lys brun til mørk brun. Frøerne kan se forskellige ud alt efter, hvor i landet de lever, men som regel har de mørke pletter på kroppen og ofte en lys stribe ned ad ryggen. Den spidssnudede frø kendes især på sin stemme, der kan minde om en hund, der gør.

Føde
Spidssnudet frø æder især insekter, fluer og myg, men den tager også orme, snegle og edderkopper.

Spidssnudet frø - Rana arvalis - Moor frog
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: 3,5-7,5 cm
  • Max levetid: 9-10 år
  • Æglægning: April
  • Æg: 500-3.000 æg
  • Antal kuld: 1
Vidste du det?
Når æggene klækkes efter 10-14 dage, hænger de små haletudser først fast i ægget, som de spiser af. Efter nogle dage svømmer de bort og begynder at æde alger og døde planter. De får ben i løbet af en måned, og sidst i juni er de blevet til små frøer med lunger i stedet for gæller. De er nu rovdyr i stedet for planteædere.