Latinsk navn: Rana ridibunda
Engelsk navn: Marsh Frog
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Egentlige frøer

Latterfrøen lever i store vandhuller, vandløb og søer med meget plantevækst, så frøen kan ligge skjult i vandoverfladen. Frøen forekommer også i grus- og lergrave. Latterfrøen findes i Danmark kun naturligt på Bornholm.

Kendetegn
Latterfrøen er en vortet frø. Den er mørkebrun og grøn med mørke pletter. Bugen er hvid med mørke aftegninger. Fra hvert øje løber en brunlig hudfold ned ad ryggen. Øjnene sidder tæt ovenpå hovedet.  Hannen har oppustelige kvækkeposer - en ved hver mundvig.

Føde
Latterfrøerne æder insekter, salamandere, småfisk, småfugle og andre frøer.

Latterfrø - Rana ridibunda - Marsh Frog
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde (hun): op til 13 cm
  • Længe (han): 5-10 cm
  • Antal æg: op til 16.000 æg
  • Klækningstid: 5-8 dage
  • Tid som haletudse: ?
  • Længde (haletudse): ?
  • Dvale: november-marts
Vidste du det?
Latterfrøen minder på flere punkter om grøn frø. Grøn frø er dog mere grøn og mindre vortet. Latterfrøen lever i større vandhuller og søer modsat den grønne frø, som lever i mindre søer og vandhuller. Den grønne frø kan desuden overvintre både på land og i vand, hvorimod latterfrøen altid overvintrer i vand.