Latinsk navn: Bombina bombina
Engelsk navn: Fire-bellied toad
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Springpadder
Familie: Klokkefrøer

Klokkefrøen er varmekrævende og lever normalt i lavvandede vandhuller med mange planter og meget sol. Frøerne findes på Østfyn, i Det Sydfynske Øhav, på Sydsjælland og på nogle sjællandske øer.

Kendetegn
Klokkefrøens hud er vortet, og oversiden er brunlig med sorte pletter. Undersiden er blåsort med et farvestrålende mønster af små hvide prikker og større orangerøde pletter. De skarpe farver advarer om, at frøen kan udskille en giftig slim. Hannernes kvækken kan minde om svage kirkeklokker - deraf det danske navn.

Føde
Frøerne lever af insekter som springhaler, fluer, myg, myggelarver og vandkalvelarver samt vandbænkebiddere og orme. Haletudsernes føde består af alger og bakterier.

Klokkefrø - Bombina bombina - Fire-bellied toad
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 3,5-5,6 cm
  • Antal æg: klumper af 130-300, ialt op til 700
  • Klækningstid: ca. 4 dage
  • Tid som haletudse: 2-3 måneder
  • Længde (haletudser): op til 5,9 cm
  • Dvale: oktober-marts/april
Vidste du det?
Klokkefrøen er den mest sjældne og mest truede paddeart i Danmark. Der findes i alt omkring 2000 frøer i landet. Arten er derfor totalfredet, og hverken voksne frøer, haletudser eller æg må indsamles, slås ihjel eller flyttes uden særlig tilladelse.