Latinsk navn: Triturus alpestris
Engelsk navn: Alpine Newt
Klasse: Padder og krybdyr
Orden: Halepadder
Familie: Salamandre

Bjergsalamander findes i Danmark kun i Sønderjylland og enkelte andre steder, men arten er i fremgang. Om foråret lever bjergsalamanderen i vandhuller, men resten af året lever den på land og gemmer sig i skovbunden. Bjergsalamanderen foretrækker at yngle i små vandhuller, som ligger i skygge.

Kendetegn
Bjergsalamanderen kendes især på sin kraftigt orangefarvede bug og den blålige overside.

Føde
Bjergsalamanderen lever især af larver og smådyr, som den fanger i vandhullet eller i skovbunden.

Bjergsalamander - Triturus alpestris - Alpine Newt
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Længde: 7-12 cm.
    Hunnen er størst
  • Max levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: Op til 250 æg
  • Æglægning: April-juli
Vidste du det?
Bjergsalamanderens larve har udvendige gæller, som sidder på siden lige bag hovedet. Larverne forvandler sig til små voksne i løbet af 4 måneder. Om vinteren gemmer de sig i skovbunden. De bliver først kønsmodne efter 3 år.