Latinsk navn: Ostracod
Engelsk navn: Seed shrimp
Klasse: Krebsdyr
Orden: Muslingekrebs
Familie: Muslingekrebs

Muslingekrebs er blandt de mindste dyr i søer og vandløb. De spiller en stor rolle ved nedbrydningen af organisk materiale på bunden af vandet.

Kendetegn
Muslingekrebs ligner små muslinger, fordi de er omgivet af et skjold, der kan åbnes. Hvis muslingekrebsene ligger i ro et stykke tid, vil de stikke lemmerne frem fra skallerne - forrest to par antenner. De fleste muslingekrebs bliver kun omkring 1 mm lange.

Føde
Muslingekrebs æder planter - både alger og visne blade. De er i stand til hurtigt at nedbryde vissent løv.

Muslingekrebs - Ostracod - Seed shrimp
Fakta
Vidste du det?
Muslingekrebs i ferskvand har normalt tre forskellige former for lemmer, dvs. ben. De sidder parvis. Det forreste par danner en kæbefod, det midterste par er gangben med en kraftig klo, mens det sidste benpar  er lange, tynde pudseben, som bruges til at holde skjoldet rent med.