Latinsk navn: Nephrops norvegicus
Engelsk navn: Hermit crab
Klasse: Krebsdyr
Orden: Tibenede krebsdyr
Familie: Hummere

Jomfruhummeren eller dybvandshummeren findes i de danske farvande, hvor den lever på havbunden på 25-250 meters dybde. Jomfruhummeren er et bunddyr, der foretrækker blød, mudret bund, hvor den bygger ret komplicerede gangsystemer med op til flere åbninger.

Kendetegn
Jomfruhummere er slanke, rødgule krebsdyr, med ti ben, hvoraf det forreste par er udviklede klosakse. Klosaksene er slanke og har torne. Hummeren har sorte øjne og bred halevifte bagest på den tydeligt leddelte krop. Hannen er større end hunnen.

Føde
Jomfruhummeren jager hovedsagelig mindre krebsdyr og børsteorme om natten.

Jomfruhummer (Dybvandshummer) - Nephrops norvegicus - Norway lobster
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde (han): Op til 25 cm
  • Længde (hun): Op til 20 cm
  • Æg: ca. 4.000 hvert andet år
Vidste du det?
Jomfruhummer kaldes også dybvandshummer, fordi den lever på dybere vand end den alminde- lige hummer. Desuden er jomfru- eller dybvandshummeren blevet en mere populær spise end den almindelige hummer.