Latinsk navn: Decticus verrucivorus
Engelsk navn: Wart-Biter
Klasse: Insekter
Orden: Græshopper
Familie: Løvgræshopper

Vortebider er en udbredt og ret almindelig løvgræshoppe i Danmark. Den lever på enge, grøftekanter, heder, overdrev, marker og i klitter med lav vegetation.

Kendetegn
Vortebideren er den største løvgræshoppe i Danmark. Den er normalt grøn med mørke pletter på vinger og bagkrop men kan variere meget i farve og udseende. Græshoppen har lange, brede vinger. Hunnen er størst og har en 25 mm lang opadbøjet læggebrod. Nymferne ligner de voksne vortebidere men mangler vinger.

Føde
Vortebideren æder både urter, græsser, små græshopper og andre mindre insekter.

Vortebider - Decticus verrucivorus - Wart-Biter
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde (han): 25-35 mm
  • Længde (hun): 30-45 mm
  • Hunnen lægger op til 250 æg enkeltvis i jorden
  • Formering: Æggne overvintrer
  • Kan ses: Juni-oktober
Vidste du det?
Vortebideren synger kun i varmt og solrigt vejr, når græshoppens kropstemperatur ligger på 20-25 grader. Hannen synger ved at gnide forvingerne mod hinanden.