Latinsk navn: Trichocera Hiemalis
Engelsk navn: Winter Crane Fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Vintermyg

Vintermyg er almindelige i hele Danmark. De træffes især i skove, haver og krat. Modsat de fleste andre insekter er vintermyg fremme i vinterhalvåret, og man kan ofte se dem sværme lavt over jorden, blot der er en smule læ og sol.

Kendetegn
Vintermyggene er lidt større end stikmyg, og benene er meget lange og tynde, så de minder om små stankelben. Vingerne er klare.

Føde
Vintermyg suger ikke blod, og de lever hele deres liv som voksne uden at tage føde til sig. Larverne lever i rådnende plantedele, hvor de spiser dem.

Vintermyg - Trichocera Hiemalis - Winter Crane Fly
Fakta
Vidste du det?
Hvis man ser mange myg, der sværmer sent på efteråret eller om vinteren, er det vintermyg. Det er især hannerne, der sværmer for at tiltrække hunner. Hvis en hun nærmer sig sværmen, vil en eller flere hanner bryde ud fra sværmen og forsøge at parre sig med hende.