Latinsk navn: Typhaeus typhoeus
Engelsk navn: Minotaur Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Skarnbasser

Trehornet skarnbasse er sjælden og findes kun få steder i Jylland. Den lever på sandede heder, lyngbakker, overdrev og i klitter. Billerne graver dybe gange i sandet, hvor de æder. Hunnen lægger også æg i gangene.

Kendetegn
Trehornet skarnbasse er en stor og blank sort bille med længdestribede dækvinger. Hannen har tre lange, fremadrettede horn forrest på forkroppen. Hunnen har en tværliste midt på forkroppen og to små spidser i stedet for horn.

Føde
Både de voksne biller og larverne æder gødning fra får, harer, rådyr og krondyr.

Trehornet skarnbasse - Typhaeus typhoeus - Minotaur Beetle
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde: 14-22 mm
  • Æg: 10-12
  • Kan ses: Marts-oktober
Vidste du det?
Hunnen lægger æg i gange, der fyldes op med gødning. Når æggene klækkes, lever larverne af gødningen. Larverne forpupper sig også under jorden. Først når billerne er voksne kravler de op af gangene.