Latinsk navn: Cynthia cardui
Engelsk navn: Painted Lady
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Takvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Tidselsommerfuglen er verdens mest udbredte dagsommerfugl og kan trække over store afstande. Sommerfuglen kan ses overalt i Danmark og er i nogle år særdeles talrig. I andre år kan den være meget sjælden. Tidselsommerfugle findes i det åbne land på enge, overdrev, grøftekanter og i haver med mange blomster. Tidselsommerfugle kan ikke overvintre i Danmark, da de ikke tåler frost. 

Kendetegn
Tidselsommerfugl er en stor sommerfugl med brun krop, orange eller okkerbrun overside med sorte pletter langs bagvingens kant og et sort felt med hvide pletter på forvingespidsen. Undersiden er lysebrun og marmoreret med 5 små øjepletter på hver bagvinge. Larven er sortgrå med torne.

Føde
De voksne tidselsommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larverne lever på tidsler, brændenælder og andre kurvblomster. 

Tidselsommerfugl - Vanessa cardui - Painted Lady
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 50-65 mm
  • Flyvetid: April-november
  • Larvelængde: 35-40 mm
  • Larvetid: 3-4 uger
  • Puppetid: 2 uger
Vidste du det?
Tidselsommerfuglen yngler i Nordafrika og vandrer eller trækker nordpå til foråret. Arten ankommer hertil i maj og juni, hvor hunnen lægger æg. De nye voksne tidselfugle er fremme i juli-august og trækker tilbage til Nordafrika i slutningen af sommeren i september-oktober.