Tidlig tvegælledøgnflue

afJørgen Steen

Latinsk navn: Leptophlebia marginata
Engelsk navn: Mayfly
Klasse: Insekter
Orden: Døgnfluer
Familie: Leptophlebia

Tidlig tvegælledøgnflue er en af Danmarks mest almindelige døgnfluer. Den lever i mindre vandhuller og damme med mange vandplanter. Den findes også i rolige vandløb. Tidlig tvegælledøgnflue ses maj-juni. Den lever kun få dage.

Kendetegn
Tidlig tvegælledøgnflue er sort på hovedet og forkroppen. Bagkroppen er også sort men med lyse ringe. Forvingerne er store og mørkest øverst. Bagvingerne er små og helt klare. Desuden har døgnfluen korte følehorn og tre lange haletråde bagest. Hannen har lange fremstrakte forben.

Føde
Den voksne døgnflue tager ikke føde til sig. Nymfen æder alger og rådende plantedele.

Tidlig tvegælledøgnflue - Leptophlebia marginata - Mayfly
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: ? mm
  • Vingefang: 25-28 mm
  • Parring: ?
  • Nymfetid: op til 1 år
  • Nymfelængde: op til 12 mm
Vidste du det?
Nymfen lever på bunden i ca. 1 år, hvorefter den kommer op af vandet. Den er dog endnu ikke helt udviklet men gennemgår endnu et stadie, som varer et par timer. Derefter er den en voksen døgnflue.