Latinsk navn: Thymelicus lineola
Engelsk navn: Essex Skipper
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Bredpandefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Stregbredpande er meget almindelig og findes i hele Danmark bortset fra på Anholt. Sommerfuglen lever i områder med højt græs uden gødning eller sprøjtegift. Stregbredpander optræder tit mange dyr sammen på marker, enge, overdrev og vejskråninger.

Kendetegn
Stregbredpanden er en lille sommerfugl med okkerfarvede eller gulbrune vinger, en mørk krop og sorte følehornsspidser. Hannen har en tynd, sort streg på forvingerne. Bredpander har en meget lang sugesnabel. Stregbredpander solbader ofte med halvt åbne vinger.

Føde
Bredpander kan med den lange sugesnabel suge nektar i blomster med dybe kronrør som blåhat, oksetunge, knopurt og tidsler.  Larven lever af kvikgræs, hundegræs, hvene, fløjsgræs, star og mange andre græsser.

Stregbredpande - Thymelicus lineola - Essex Skipper
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 22-27 mm
  • Flyvetid: Juni-august
  • Overvintrer som æg
  • Larvetid: 4-5 uger
  • Puppetid: 2-3 uger
Vidste du det?
Hunnen lægger æg i bladskeder på forskellige græsser. Når larven kommer frem til foråret spinder den græsstråets sider sammen, så der dannes et rør. Larven gemmer sig i røret, hvor den er godt beskyttet. Den voksne larve er lysegrøn og lever ikke i et rør.