Stor spiralvårflue

afJørgen Steen

Latinsk navn: Phryganea grandis
Engelsk navn: Caddisfly
Klasse: Insekter
Orden: Vårfluer
Familie: Phryganea

Stor spiralvårflue er almindeligt udbredt i Danmark. Den lever ved søer, vandhuller og rolige vandløb - gerne med mange vandplanter. Den voksne vårflue skjuler sig om dagen og er mere aktiv om natten, hvor man kan tiltrække den med lys. Stor spiralvårflue flyver i juni-august.

Kendetegn
Stor spiralvårflue er gråbrun med lyse og mørke tegninger på krop og forvinger. Bagvingerne er lysere end resten af insektet med et gult skær. Følehornene er meget lange og tynde. Hunnen er desuden normalt lidt større end hannen.

Føde
Den voksne store spiralvårflue lever kun kort tid og tager derfor kun begrænset føde. Den kan fx suge dug og nektar med sin korte snabel.

Stor spiralvårflue - Phryganea grandis - Caddisfly
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde:  15-25 mm
  • Vingefang: 40-60 mm
  • Parring: ?
  • Puppetid: ca. 2 uger
  • Larvelængde: ca. 40 mm (uden hus)
Vidste du det?
Stor spiralvårflues larve bygger lange og spiralformede huse af vandplanter, som de lever i (Se larve). Larven er et rovdyr, der æder både små og store dy, der lever i vandet.