Latinsk navn: Perlodes microcephala
Engelsk navn: Large Stonefly
Klasse: Insekter
Orden: Slørvinger
Familie: Perlodes

Stor slørvinge er sjælden i Danmark. Den findes kun i få jyske vandløb. Slørvinger lever kun i rent og iltrigt vand uden organisk forurening. Nymfen lever på bunden. Den voksne slørvinge lever kun 2-3 uger og kan ses i april-maj.

Kendetegn
Stor slørvinge er et aflangt og mørkebrunt insekt. De fire vinger er smalle og holdes i hvile fladt over ryggen. Følehornene er lange og tynde, ligesom de to haletråde. Nymfen har ingen vinger, men ligner ellers den voksne slørvinge. Nymfen har ligeledes 2 halenokker.

Føde
Stor slørvinge tager som voksen ikke føde til sig. Nymfen æder til gengæld andre vandinsekter og deres larver.

Stor slørvinge - Perlodes microcephala - Large Stonefly
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde (han): 8-11 mm
  • Længde (hun): 15-17 mm
  • Vingefang (han): 18-25 mm
  • Vingefang (hun): 35-40 mm
  • Antal æg: ca. 200
  • Nymfetid: ca. 1 år
Vidste du det?
Stor slørvinge er ikke en god flyver - og hannen kan slet ikke flyve. Hunnens vinger dækker hele bagkroppen i modsætning til hannens noget kortere vinger. Hvis man finder slørvingenymfen, kan man være ret sikker på, at vandløbet, hvor den lever, er rent.