Latinsk navn: Pieris brassicae
Engelsk navn: Large White
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Hvidvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Stor kålsommerfugl er meget almindelig og vidt udbredt i hele Danmark. Sommerfuglen lever i det åbne land på enge, overdrev, dyrkede marker, i klitter og i haver. Stor kålsommerfugl kan vandre i store sværme, og der kommer ofte mange træksommerfugle hertil om sommeren.

Kendetegn
Stor kålsommerfugl er en stor, kraftig sommerfugl med mørk krop, hvide vinger og gullig underside. Den har en stor, sort plet på randen af forvingen. Hunnen har desuden to sorte pletter midt på forvingen. Larven er gulgrøn med sorte pletter og lyse striber. 

Føde
De voksne sommerfugle suger nektar i blomster, især tidsler. Larven æder blade af raps, sennep, kål og vilde korsblomstrede planter. 

Stor kålsommerfugl - Pieris brassicae - Large White
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 50-65 mm
  • Flyvetid: April-oktober
  • 2-4 generationer om året
  • Larvelængde: 37-43 mm
  • Larvetid: 4-5 uger
  • Puppetid: 2 uger (den sidste generation overvintrer som puppe)
Vidste du det?
Larver af stor kålsommerfugl kaldes kålorme, og de kan gøre stor skade i køkkenhaver og på marker med kål. Kålormene bekæmpes med insektgift i landbruget.