Latinsk navn: Asilus crabroniformis
Engelsk navn: Hornet Robberfly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Rovfluer

Stor gul rovflue er udbredt men ret sjælden i Danmark. Den lever på marker, overdrev, heder og i klitter og skove. Stor gul rovflue kaldes også stor gødningsrovflue. 

Kendetegn
Stor gul rovflue er den største rovflue i Danmark. Den er let at kende med orangebrun forkrop, gul bagkrop og brunlige vinger. Hunnen har en lang, tynd læggebrod. Larven er langstrakt og lysegul.

Føde
Den voksne rovflue lever af græshopper, andre fluer og møgbiller. Rovfluen udsuger sit bytte med den tykke sugesnabel. Larverne æder rødder, andre larver, mider, springhaler og andre små dyr.

Stor gul rovflue - Asilus crabroniformis - Hornet Robberfly
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde: op til 28 mm
  • Larvelængde: op til 32 mm
  • Kan ses: Juni-september
Vidste du det?
Hunnen af stor gul rovflue lægger æg i gødning, kokasser og hestepærer. Når æggene klækkes, lever larverne nede i jorden. Her gennemgår larven et puppestadie inden den bliver til en voksen rovflue.