Latinsk navn: Tettigonia viridissima
Engelsk navn: Great Green Bush-cricket
Klasse: Insekter
Orden: Græshopper
Familie: Løvgræshopper

Stor grøn løvgræshoppe er mest almindelig på øerne øst for Storebælt, men den findes også mange steder i Østjylland. Stor grøn løbgræshoppe lever i buske, i levende hegn og i skovbryn. Den træffes ofte langs vejkanter.

Kendetegn
Stor grøn løvgræshoppe er en stor grøn græshoppe med en brun stribe på ryggen. Antennerne og vingerne er længere end kroppen. Hunnen kendes fra hannen på sin lange læggebrod.

Føde
Stor grøn løvgræshoppe er både planteæder og rovdyr. Den jager edderkopper og larver i buske, træer og høje urter.

Stor grøn løvgræshoppe - Tettigonia viridissima - Great Green Bush-cricket
Fakta
Vidste du det?
Stor grøn løvgræshoppe synger rigtig højt. Lyden dannes, når den bevæger forvingerne hurtigt mod hinanden. Det er hannen, der synger for at kalde en hun til sig. Vi kan ofte høre løvgræshoppens sang på 100 meters afstand.