Latinsk navn: Vespa crabro
Engelsk navn: Hornet
Klasse: Insekter
Orden: Årevinger
Familie: Gedehamse

Stor gedehams var tidligere ret sjælden i Danmark, men den breder sig nu i hele landet. Den findes især i skovene i den sydøstlige del af landet. Stor gedehams bygger reder i hule træer, gamle spættehuller eller andre steder, hvor den kan finde huller.

Kendetegn
Stor gedehams kendes bedst på sin størrelse. Bagkroppen er tværstribet sort og gul. Hovedet og benene er rødbrune.

Føde
Stor gedehams lever især som rovdyr, og den fodrer sine larver med insekter, som den først har tygget igennem.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Arbejder: 22-25 mm
  • Han: 30-35 mm
  • Hun: 30-38 mm
  • Flyvetid: Maj-september
Vidste du det?
Selv om stor gedehams virker meget skræmmende, er den normalt et fredeligt dyr, og det er sjældent, den stikker. Men bliver man stukket af en stor gedehams, skal man holde øje med stikket, fordi giften er meget kraftig. Bliver man stukket flere gange, bør man straks søge læge.
Stor gedehams - Vespa crabro - Hornet