Latinsk navn: Corixa punctata
Engelsk navn: Water boatman
Klasse: Insekter
Orden: Næbmunde
Familie: Skorpiontæger

Stor bugsvømmer er en af vore almindeligste bugsømmere. Den lever på bunden i åer, vandløb, søer, damme, moser og vandhuller - gerne med mange vandplanter. Insektet kan flyve rigtig langt efter nye levesteder. Stor bugsvømmer overvintrer i mudderet på bunden og kommer frem igen når vandtemperaturen stiger.

Kendetegn
Stor bugsvømmer har et lyst og bredt hoved med store rødbrune øjne. Forkroppen er mørk med lyse længdestriber. Dækvingerne er mørke med små gullige pletter. Dens krop er oval og flad. Bugsvømmeren har desuden en kort og bred sugesnabel.

Føde
Stor bugsvømmer udsuger især alger og halvrådnede planter samt ådsler.

Stor bugsvømmer - Corixa punctata - Water boatman
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 13-15 mm
  • Vingefang: ? mm
  • Parring: forår
  • Nymetid: 3-4 uger
Nymfelængde: ? mm
Vidste du det?
Stor bugsvømmer er dækket af et lag af vandskyende hår, som danner en slags lufthinde omkring den. Det fungerer næsten som en iltbeholder. Det betyder at bugsvømmeren kun sjældent skal op til overfladen for at hente ny luft.