Latinsk navn: Pararge argeria
Engelsk navn: Speckled Wood
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Takvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Skovrandøje er tilpasset livet i skoven. Den holder især til i små lysninger eller i skovbryn, hvor der falder lidt sol gennem træerne. Skovrandøjerne ses fra maj til oktober.

Kendetegn
Skovrandøje kendes fra andre randøjer på sin brune farve. De gule pletter på vingerne er større hos hunnen end hos hannen. Larven er grøn.

Føde
Skovrandøje holder til i løvskove. Larven lever af forskellige græsser i skovbunden. Den voksne sommerfugl lever især af saft fra træer og fra frugter.

Skovrandøje - Pararge argeria - Speckled Wood
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Vingefang: 3,5-4,5 cm
  • Parring: Maj-september
  • Larvetid: 3-4 uger
  • Puppetid: 2-4 uger
  • Kan overvintre både som larve og som puppe.
Vidste du det?
Hannen hos skovrandøje vælger et territorium i en lysning i skoven, som den forsvarer. Hvis der kommer fremmede sommerfugle indenfor hannens territorium, bliver de jaget bort.