Latinsk navn: Aedes communis
Engelsk navn: Mosquito
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Stikmyg

Skovmyggen er meget almindelige i skove og krat, hvor de yngler i små vandhuller, vandpytter og grøfter.

Kendetegn
Skovmyggene kendes især på deres summelyd. Hunnen har en lang stiksnabel. Hannen har fjerformede antenner. Skovmyggens larver findes om foråret i de fleste småsøer og vandhuller, hvor de "hænger" med deres ånderør stukket op gennem vandoverfladen.

Føde
Skovmyggene lever af nektar fra blomsterplanter. Men hunnen har brug for blod fra pattedyr eller mennesker, hvis æggene skal udvikles bedst muligt. Derfor er det kun hunnen, der stikker og suger blod. Den kan til gengæld stikke og suge et blodmåltid til sig op til 20 gange i sin levetid.

Skovmyg - Aedes communis - Mosquito
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Størrelse: Ca. 7 mm
  • Parring: Maj-august
  • Æg: Overvintrer i udtørrede vandpytter
  • Larvetid: 5-8 uger
  • Puppetid: 3-4 dage
Vidste du det?
Når hunmyggen stikker, sprøjter den en væske ind i såret, som forhindrer blodet i at størkne. Det er denne væske, som giver kløende myggestik. Hvis man lader myggen suge blod i fred, vil den suge det meste af væsken op sammen med blodet.