Latinsk navn: Ectobius lapponicus
Engelsk navn: Dusky Cockroach
Klasse: Insekter
Orden: Kakerlakker
Familie: Blattellidae

I Danmark findes tre arter af kakerlakker, som ligner hinanden. Skovkakerlakken er den mest udbredte, og den findes overalt i naturen. Fælles for dem er, at de kun lever udenfor i naturen.

Kendetegn
Kakerlakker er ret flade insekter med forholdsvis lange antenner og lange, tornede ben. Vingerne er lysebrune med mange mørke pletter. Hunnernes forvinger er som regel kortere en hannens. Hannerne kan flyve.

Føde
Kakerlakker er nærmest altædende, og defor er deres udbredelse så stor. De lever af planteføde, ådsler og smådyr.

Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: 0,5-1,5 cm
  • Parring: Juni-juli
  • Æg: 30-40
  • Nymfetid: Overvintrer
Vidste du det?
Skovkakerlakker er meget hurtige dyr, som ofte kravler rundt i skovbunden. Man finder dem bedst mellem blade i skovbunden eller på bagsiden af bladene fra lave planter.
Skovkakerlak - Ectobius lapponicus - Dusky Cockroach