Latinsk navn: Rhyssa persuasoria
Engelsk navn: Sabre Wasp
Klasse: Insekter
Orden: Årevinger
Familie: Sabelhvepse

Sabelhvepsen er en meget stor snyltehveps. Den er almindelig i nåleskove og blandingsskove.

Kendetegn
Sabelhvepsen er er meget stor og karakteristisk hveps, der kendes på sin lange, sorte krop med gule aftegninger og hunnens enorme læggebrod, som kan være 40-50 mm. Hannen er lidt mindre end hunnen.

Føde
De voksne sabelhvepse lever af af nektar og honningdug, der er ekskrementer fra bladlus. Larven lever som snyltedyr på træhvepselarver, som de æder.

Sabelhveps - Rhyssa persuasoria - Sabre Wasp
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Størrelse: 20-40 mm
  • Parring: Juni-september
  • Puppen overvintrer
Vidste du det?
Hun-sabelhvepsen opsøger et træ, hvor der lever larver fra træhvepse under barken. Hun stikker sig lange læggebrod ind under barken og lægger et æg på larven. Sabelhvepselarven udvikler sig nu ved at æde den anden larve.