Latinsk navn: Aricia agestis
Engelsk navn: Brown Argus
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Blåfuglefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Rødplettet blåfugl er almindelig og lokalt meget talrig. Arten er dog ret sjælden i Vest- og Sønderjylland. Rødplettet blåfugl lever i tørre og blomsterrige marker, enge, overdrev og heder.

Kendetegn
Rødplettet blåfugl er en brunlig, lille sommerfugl. På oversiden er vingerne chokoladebrune med orangerøde pletter ved sømmen, og på undersiden er vingerne lyse med sorte og orange pletter. Larven er grøn med rød ryglinie og røde sidelinier. 

Føde
De voksne sommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larven lever af planter fra storkenæbfamilien.

Rødplettet blåfugl - Aricia agestis - Brown Argus
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 24-28 mm
  • Flyvetid: Maj-september
  • 2 generationer
  • Larvelængde: 10 mm
  • Puppetid: 2 uger
Vidste du det?
Den første generation af rødplettet blåfugl kommer på vingerne i maj og kan ses frem til juni. I denne periode lægger de æg, som bliver til larver. Efter en måned forpupper larverne sig, og i juli kommer den anden generation af sommerfugle på vingerne. Larverne overvintrer og forpupper sig til foråret.