Latinsk navn: Pyrrhosoma nymphula
Engelsk navn: Large red damselfly
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Coenagrionidae

Rød vandnymfe er almindelig udbredt i hele Danmark. Vandnymfen lever ved alle typer rene søer og vandhuller med mange vandplanter samt ved mere rolige vandløb og åer. Hannerne vogter over hver sit territorium. Flyvetiden for rød vandnymfe er maj-august.

Kendetegn
Hannen har rød bagkrop med tydelige sorte aftegninger på de forreste og bagerste led. Forkroppen er rød og sort, mens øjnene er røde. Hunnen ligner hannen meget, men har dog en smal sorte stribe på bagkroppen samt en læggebrod bagest på bagkroppen.

Føde
Rød vandnymfe jager både insekter i luften og i krat og buske. Vandnymfe-nymfen er også et rovdyr, der æder andre larver og smådyr.

Rød vandnymfe - Pyrrhosoma nymphula - Large red damselfly
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 34-37 mm
  • Vingefang: 45-50 mm
  • Parring: Maj-august
  • Antal æg: ?
    Nymfetid: 2 år
  • Nymfelængde: ?
Vidste du det?
Når vandnymfe-nymferne kan flyve, kommer de op af vandet som nyudviklede vandnymfer. De unge vandnymfer har svage farver og lever langt fra vandet. Først som kønsmodne får de den røde farve. Herefter vender de tilbage til vandet for at yngle.