Latinsk navn: Chrysomela populi
Engelsk navn: Poplar Leaf-beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Bladbiller

Poppelbladbillen er meget almindelig i Jylland, men på Øerne er den ret sjælden. Billen findes på varme, solrige steder med poppel eller bævreasp. Dens levesteder er skovbryn, levende hegn, heder, lyngbakker og egekrat. 

Kendetegn
Poppelbladbillen er en stor bladbille med lange antenner. Billen er sort med skinnende røde vinger. Larven er gullig eller hvidgrå med sorte prikker.

Føde
Både voksne poppelbladbiller og deres larver lever af blade fra poppel og bævreasp. 

Poppelbladbille - Chrysomela populi - Poplar Leaf-beetle
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde: 10-12 mm
  • Æg: Omkring 200
  • Larvelængde: 12-13 mm
  • Puppetid: 1-2 uge
  • 2-3 generationer pr. år
  • Overvintrer som voksen
Vidste du det?
Larven af poppelbladbille kan udskille en grimt lugtende væske, der beskytter den mod rovdyr. Både larven og den voksne bille holder desuden rovdyr væk ved hjælp af de røde, sorte og gule advarselsfarver.