Latinsk navn: Melolontha melolontha
Engelsk navn: Common Cockhafer
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Torbister

Den almindelige oldenborre træffes især i løvskove. De voksne insekter flyver ofte omkring i skumringen med en brummende lyd. Oldenborrens larve findes i jorden i skovbunden, på marker og i haver.

Kendetegn
Almindelig olderborre kendes på sine rødbrune vinger og sin "haletorn". Hver af dækingerne har fem ribber på langs. Oldenborrens larve er stor og hvid.

Føde
Almindelig oldenborre er planteæder. Den lever især af bladene fra eg og bøg. Larverne æder især planterødder, og de betragtes som skadedyr.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 2-3 cm
  • Parring: Maj-juni
  • Æg: 25-40
  • Larvetid: 3 år
  • Max levealder: 4 år
  • Puppetid: 3-4 uger
Vidste du det?
Oldenborrens larve lever tre år i jorden, inden den forpupper sig. Den voksne oldenborre lever først nede i jorden og kommer først frem om foråret det fjerde år. Tidligere talte man om oldenborreår hver fjerde år.
Oldenborre - Melolontha melolontha - Common Cockhafer