Latinsk navn: Aglais urticae
Engelsk navn: Small Tortoiseshell
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Takvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Nældens takvinge er meget almindelig og en af de sommerfugle, vi ser oftest omkring os. Derfor er den blevet udnævnt som Danmarks nationalsommerfugl.

Kendetegn
Nældens takvinge kendes nemt på sin rødbrune vinge farve med de gule og sorte pletter samt de blå pletter langs vingekanterne. Hannen og hunnen er ens. Larverne spinder flere nældeblade sammen og lever i begyndelsen i store flokke.

Føde
Den voksne sommerfugl lever af nektar fra mange forskellige planter. Larven lever udelukkende af brændenældeblade. Nældens takvinge ses meget talrigt i haverne, hvor de bla. flokkes omkring sommerfuglebuske.

Nældens takvinge - Aglais urticae - Small Tortoiseshell
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 4,5-5 cm
  • Parring: Maj-juli
  • Æg: 50-100 i hver hob
  • Larvetid: 3-4 uger
  • Puppetid: 2 uger
Vidste du det?
Nældens takvinge overvintrer som voksen sommerfugl. Derfor finder man tit sommerfuglen i udhuse og skure, hvor de er søgt ind for at få læ for vinterkulden. Allerede i marts begynder de at flyve omkring, når de første blomster er fremme.