Latinsk navn: Omocestus viridulus
Engelsk navn: Common Green Grasshopper
Klasse: Insekter
Orden: Græshopper
Familie: Markgræshopper

Lynggræshoppe er en almindelig og udbredt græshoppe i Danmark. Den lever på fugtige marker, enge, moser, heder og i klitter med lyng. Hannen synger om dagen for at tiltrække hunner. Sangen er meget karakteristisk og kan høres flere meter væk.

Kendetegn
Lynggræshopper er grønne eller brunlige med gule, brune eller sorte sider og grønne eller sorte vinger. Lynggræshoppe er en markgræshopper. Markgræshopper har korte antenner, og forvingerne er længere end bagkroppen.

Føde
Lynggræshoppen lever af planter. Den æder især frisk, grønt græs.

Lynggræshoppe - Omocestus viridulus - Common Green Grasshopper
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde (han): 13-17 mm
  • Længde (hun): 17-24 mm
  • Ægkapsler med ca. 10 æg i hver
  • Formering: Æggene overvintrer én gang
  • Kan ses: Juni-oktober
Vidste du det?
Hunnen lægger æg i små ægkapsler, der lægges ned i jorden. Her overvintrer æggene. Næste forår klækkes æggene, og de små nymfer kommer frem. Nymferne har ikke vinger, men ligner ellers de voksne græshopper. Når det bliver sommer er nymferne blevet til voksne lynggræshopper.