Latinsk navn: Sphinx ligustri
Engelsk navn: Privet Hawk-moth
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Aftensværmere
Gruppe: Natsommerfugle

Ligustersværmeren er en af vore største sommerfugle. Den voksne sommerfugl ses fra maj til midt i juli.

Kendetegn
Forreste del af kroppen er sort, og bagkroppen er rød med seks sorte tværstriber. Farverne fra kroppen gentages lidt svagere på vingerne. Forvingerne er store og tilspidsede, mens bagvingerne er meget små.

Føde
Ligustersværmeren har fået sit navn, fordi larven ofte lever på buske som liguster og syrener. Larven er meget almindelig i hække og hegn. Den voksne ligustersværmer lever af nektar, som den bl.a. finder i kaprifolier.

Ligustersværmer - Sphinx ligustri - Privet Hawk-moth
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 10-12 cm
  • Parring: Juni-juli
  • Æg: 150-200
  • Larvetid: Ca. 3 måneder
  • Puppetid: Overvintrer
Vidste du det?
Ligustersværmeren flyver mest om natten, hvor den holder af at suge nektar fra kaprifolier. Om dagen hviler den sig - ofte på en stamme tæt ved jorden. Den kan være vanskelig at få øje på, fordi den ligner en udvækst på træets bark.