Latinsk navn: Tipula maxima
Engelsk navn: Crane fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Stankelben

Kæmpestankelben er meget almindelige i hele Danmark og findes i de fleste skove og haver, især i nærheden af vådområder. Kæmpestankelbenet er egentlig en stor, fredelig myg, som hverken stikker eller suger blod.

Kendetegn
Kæmpestankelben kendes især på sin størrelse og på de brune, trekantede felter på vingerne. Forkroppen er grålig, mens bagkroppen som regel er rødbrun.

Føde
De voksne kæmpestankelben tager sjældent føde til sig som voksne. Larverne lever i fugtig jord eller dynd af planterødder eller rådne planter.

Kæmpestankelben - Tipula maxima - Crane fly
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 50-65 mm
  • Længde: 30-40 mm
  • Parring: Maj-juli
  • Larvetid: Overvintrer
  • Puppetid: 2-3 uger
  • Levetid som voksen: Få dage eller uger
Vidste du det?
Hunnen flyver omkring og lægger sine befrugtede æg i jorden - et efter et. Hun borer sin lange læggebrod ned i fugtig jord eller mudder.