Latinsk navn: Polyommatus amanda
Engelsk navn: Amanda’s Blue
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Blåfuglefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Isblåfugl er en ret sjælden sommerfugl i Danmark. Den lever på åbne marker og enge med mange blomster, især musevikke. Isblåfugl er en dagsommerfugl, som kun er fremme om dagen. 

Kendetegn
Isblåfugl er en stor blåfugl med orange og sort-hvide pletter på undersiden. Hannen er isblå med sorte ribber på oversiden, og hunnen er brun med små orange pletter. Larven er lysegrøn.

Føde
Isblåfuglen suger nektar af blomster. Larven æder grønne blade, især fra musevikke.

Isblåfugl - Polyommatus amanda - Amanda’s Blue
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 29-38 mm
  • Flyvetid: Maj-august
  • Larvelængde: Op til 25 mm
  • Puppetid: 2 uger
Vidste du det?
Hunnen lægger små, hvide æg på blade af musevikke. Efter en uges tid klækkes æggene. Larven overvintrer nede i græsset indtil næste forår, hvor den voksne larve bliver til en puppe. Efter ca. 2 uger bliver puppen til en voksen isblåfugl.