Latinsk navn: Gyrinus marinus
Engelsk navn: Whirlgig Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Hvirvlere

Hvirvlere er almindelige i vandhuller, damme, søer og rolige åløb i det meste af landet. Hvirvlerne kendes nemt, fordi de hvirvler eller cirkler rundt på vandoverfladen. Hvirvlere ses også på vingerne hen på sensommeren og om efteråret. Larverne lever på bunden.

Kendetegn
Hvirvlere er små ovale biller med korte antenner, fire dækvinger og seks ben. Billen er oftest sort eller metalblå med prikker på dækvingerne, der ligner længdestriber. Hvirvlere har desuden todelte øjne. Larven er lang og uden vinger.

Føde
Hvirvlere lever af myggelarver, dafnier og andre smådyr samt af insekter, der er faldet ned i vandet og ligger i vandoverfladen.

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 5-7 mm
  • Vingefang: ? mm
  • Parring: ?
  • Puppetid: Et par uger
  • Larvelængde: 15 mm
Vidste du det?
Hvirvlerne gør både brug af de specielle todelte øjne samt de korte antenner, når de jager. Med antennerne kan de mærke vibrationerne fra og bestemme afstand og retning til et sprællende dyr. Med øjnene kan de se, hvad der sker både under og over vandoverfladen.
Hvirvler - Gyrinus marinus - Whirlgig Beetle