Latinsk navn: Euphydryas aurinia
Engelsk navn: Marsh fritillary
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Takvingefamilien
Gruppe: Dagsommerfugle

Hedepletvinge er en sjælden sommerfugl i Danmark. Den findes kun få steder i Nordjylland. Hedepletvinge lever i små kolonier i det åbne land på blomsterrige og fugtige heder, enge, overdrev, i klitter og ved moser. Hedepletvingen er fredet og andes for at være en truet art.

Kendetegn
Hedepletvinger er brogede med sorte, hvide, røde og orange tegninger på oversiden af vingerne. På undersiden har sommerfuglen orange og hvide tegninger og en takket stribe på bagvingen med mørke pletter i midten. Hannen har en smal bagkrop og spidse vinger. Hunnen har en bred bagkrop. 

Føde
De voksne sommerfugle suger nektar i forskellige blomster. Larverne lever især på planten djævelsbid. 

Hedepletvinge - Euphydryas aurinia - Marsh fritillary
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 30-42 mm
  • Flyvetid: Juni
  • Æg: 200-400
  • Overvintrer som larve
Vidste du det?
Når hannen finder en hun, udsender han duftstoffer ved at vifte med vingerne, hvorefter parringen finder sted. Hunnen kravler derefter rundt mellem planter og lægger æggene på foderplanten djævelsbid. Larverne lever sammen på djævelsbid i et spind.