Latinsk navn: Chrysops Relictus
Engelsk navn: Deer-fly
Klasse: Insekter
Orden: Tovinger
Familie: Klæger

Guldklægen er en halvstor flue med med meget flotte farver. Den er meget almindelig i Danmark og træffes især ved fugtige områder som vandhuller, søer og moser.

Kendetegn
Guldklægen kendes især på sine flotte rødlige eller grønne øjne med violette pletter. Bagkroppen er gulbrun med sorte trekantede pletter. Vingerne er gennemsigtige med brune aftegninger.

Føde
Hannen lever af nektar og plantesaft, men hunnen suger blod, både hos dyr og mennesker. Det er meget smertefuldt, hvis guldklægen får held til at bore sin kraftige sugesnabel ind gennem huden. Guldklægens larve lever i fugtigt sand eller mudder, hvor den æder halvrådne plantedele.

Fakta
Vidste du det?
Guldklægen kan stikke ligesom en myg, men dens bid og stik er meget mere smertefuldt. Selv om man vifter en guldklæg bort, forsøger den igen og igen at sætte sig på huden for at suge blod.
Guldklæg - Chrysops Relictus - Deer-fly