Latinsk navn: Aeshna viridis
Engelsk navn: Green hawker
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Mosaikguldsmede

Grøn mosaikguldsmed er sjælden i Danmark. Den lever enten i små, solbeskinnede skovsøer og -moser eller i vandløb i åbent landskab. Guldsmedene kan også flyve omkring langt fra vand. Flyvetiden er juni-september.

Kendetegn
Grøn mosaikguldsmed har en lang, slank bagkrop og fire store, brede vinger. Hannens bagkrop er mørk med blå aftegninger, mens hunnens bagkrop er mørk og lysegrøn. Begge køn har en gulgrøn forkrop og svagt gule vinger. Hannen har lyseblå øjne, og hunnens øjne er lysegrønne.

Føde
Grøn mosaikguldsmed jager flyvende insekter i luften. Den fortærer også gerne byttet, mens den flyver. Larverne æder krebsdyr, snegle, vandinsekter og andre små vandlevende dyr.

Grøn mosaikguldsmed - Aeshna viridis - Green hawker
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 70 mm
  • Vingefang: Op til 90 mm
  • Parring: Juni-september
  • Antal æg: ?
  • Nymfetid: ?
  • Nymfelængde: ?
Vidste du det?
Hunnen borer sine æg ind i planten krebseklo. Guldsmeden findes derfor kun på steder, hvor denne plante findes. Grøn mosaikguldsmed er fredet i Danmark.