Latinsk navn: Cetonia aurata
Engelsk navn: Rose Chafer
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Torbister

Grøn guldbasse er en meget stor og almindelig bille, som findes i det meste af Danmark. Den træffes især i lysninger i skoven og i skovbryn.

Kendetegn
Den grønne guldbasse er let at kende på sin skinnende metalgrønne farve og de hvide aftegninger på dækvingerne. Undersiden er kobberfarvet.

Føde
Grøn guldbasse spiser blomster af fx tidsler, roser, hyld og mjødurt. Larven lever i skovbunden af mørt træ og planteaffald. Man kan også finde den inde i møre træstubbe.

Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: 1,5-2 cm
  • Parring: Juni-august
  • Larvetid: Flere år
  • Larvens længde: 5 cm
Vidste du det?
Grøn guldbasse er en utrolig god flyver. Den bruger bagvingerne som flyvevinger, mens forvingerne er foldet ned om kroppen. Det giver guldbassen en rigtig god balance.
Grøn guldbasse - Cetonia aurata - Rose Chafer