Latinsk navn: Cicadella viridis
Engelsk navn: Green Cicada
Klasse: Insekter
Orden: Næbmunde
Familie: Cikader

Grøn bladspringer kaldes ofte blot cikade eller grøn sumpcikade, fordi den helst opholder sig i fugtige omgivelser nær søer, vandløb og fugtige enge. Den træffes ofte i skovbryn og lysninger omkring skovsøer.

Kendetegn
Grøn bladspringer kendes på sine vinger, der er grønne hos hunnen og blågrønne hos hannen. Hovedet, kroppen og benene er gule.

Føde
Grøn bladspringer lever af saft, som den suger ud af friske planter, især græsplanter eller siv.

Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: 0,6-0,9 cm
  • Parring: Juli-oktober
  • Æg: 3-16 - overvintrer
  • Nymfetid: Ca. 3 måneder
Vidste du det?
Cikader flyver sjældent, selv om de kan flyve. I stedet springer de ved at sætte af med deres kraftige bagben. Den grønne bladspringer kan springe en halv meter. Hvis cikaden bliver bange, springer den ofte bort.
Grøn bladspringer - Cicadella viridis - Green Cicada