Latinsk navn: Euthrix potatoria
Engelsk navn: Drinker
Klasse: Insekter
Orden: Sommerfugle
Familie: Lasiocampidae
Gruppe: Natsommerfugle

Græsspinderen er en stor natsommerfugl. Den er almindelig i Danmark, bortset fra i Nordjylland. Den træffes både i det åbne land og i lysninger i skovene.

Kendetegn
På forvingerne har græsspinderen en bølget mørk stribe. Farven kan variere fra gulbrun til mørkebrun. Hunnen er lidt større end hannen, men de to køn kendes især fra hinanden på grund af antennerne, der på hannen er fjerformede, mens hunnen har korte, tynde antenner. Larven har kraftige farver og hårtotter. Den er op til 7,5 cm lang.

Føde
Græsspinderens larve lever af græs. Sidst på efteråret går larven i dvale. Den kommer frem næste forår og æder igen løs.

Græsspinder - Euthrix potatoria - Drinker
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Vingefang: 5-7 cm
  • Parring: Juni-august
  • Æg: 200-300
  • Larvetid: Overvintrer
  • Puppetid: 3-4 uger
Vidste du det?
Græsspinderen kaldes "drinker" på engelsk. Det skyldes, at dens larve drikker dugdråber og regndråber fra græsstråene, som den lever på. De voksne græsspindere tager ikke føde til sig.