Latinsk navn: Phyllopertha horticola
Engelsk navn: Garden Chafer, Chafer Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Torbister

Gåsebillen er almindelig og udbredt i hele Danmark. Billen lever på åbne og tørre områder med sol og optræder i skovlysninger, levende hegn, på græsplæner i haver og parker, på overdrev, heder, marker og enge. 

Kendetegn
Gåsebiller er brede og kraftigt behårede med vifteformede antenner. Hoved, krop og ben er sorte med metalgrønt skær og skinnende gulbrune eller rødbrune dækvinger. Larven er C-formet og hvid med brunt hoved.

Føde
Voksne gåsebiller lever af blade fra buske og løvtræer. Larverne æder græsrødder og kan gøre meget stor skade på marker og græsplæner.

Gåsebille - Phyllopertha horticola - Garden Chafer, Chafer Beetle
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde: 8-12 mm
  • Parring: Maj-juli
  • Larvelængde: 20-23 mm
  • 1-årig livscyklus
Vidste du det?
Hunnen lægger æg i jorden mellem græsrødder, og larverne lever nede i jorden. Larven overvintrer nede i jorden og forpupper sig til foråret. Den voksne gåsebille kommer frem i maj.