Latinsk navn: Libellula quadrimaculata
Engelsk navn: Four Spottet Chaser
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Libeller

Fireplettet libel er en af Danmarks mest almindelige guldsmede. Den lever ved stillestående søer og vandhuller. Hunnen lægger æggene mellem vandplanter. Hannen vogter over sit territorium, og beskytter hunnen, mens hun lægger æg.

Kendetegn
Både hannen og hunnen er brun med en mørkere bagkrop med gule sidepletter. Ved roden af de to bagvinger har guldsmeden en sort plet med gult mønster. På forkanten af hver af de fire vinger, er der en mørk midtplet.

Føde
Fireplettet libel er et rovdyr, der æder flyvende insekter, som angribes i luften. Derefter tager guldsmeden byttet med tilbage til sin gren, hvor det ædes. Larven lever af krebsdyr, snegle, vandinsekter og andre larver.

Fireplettet libel - Libellula quadrimaculata - Four Spottet Chaser
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 50 mm
  • Vingefang: Op til 80 mm
  • Parring: Maj-august
  • Antal æg: ?
  • Nymfetid: ?
  • Nymfelængde: ?
Vidste du det?
Fireplettet libel er især kendt for at foretage vandringer over store afstande i store sværme. Vandringerne kan udløses af vejret eller af ændrede levevilkår. Flyvetiden for fireplettet libel er maj-august.