Latinsk navn: Lucanus cervus
Engelsk navn: Stag Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Hjortebiller

Eghjorten er meget sjælden eller helt uddød i Danmark. Dette skyldes, at eghjortens tidligere levesteder med gamle, åbne skove og mange døde træer er forsvundet. Billerne er fremme om aftenen og natten. Den voksne eghjort overvintrer nede i jorden og lever derefter kun 3-4 uger.

Kendetegn
Eghjort er Europas største bille. Billen har sort hoved, sort bryst og glatte, rødbrune eller mørkebrune dækvinger. Hannen har meget store og kraftige geviragtige kindbakker. Larven er krum C-formet og hvid med brunt hoved.

Føde
Eghjorten lever af saft fra træer. Larven æder halvrådne eller nedbrudte træer og lever i rødder og gamle træer, der ligger på jorden.

Eghjort - Lucanus cervus - Stag Beetle
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde: 10-75 mm
  • Flyvetid: Juni-august
  • Æg: 50-100
  • Larvelængde: 10-11 cm
  • Larvetid: 4-5 år
  • Puppetid: Ca. 4 uger
Vidste du det?
Hannen af eghjort bruger sine kraftige kindbakker i kampe mod andre hanner, hvor de kæmper om hunnerne. Kampene er ret voldsomme.