Latinsk navn: Bucephala clangula
Engelsk navn: Common goldeneye
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Sneppefugle

Dobbeltbekkasinen er en trækfugl, der ankommer til Danmark i marts og trækker bort igen i november. Den overvintrer i Vesteuropa eller Nordvestafrika. Dobbeltbekkasinen er almindelig i hele landet, men den yngler helst i fugtige områder som enge eller ved søer og moser. Rederne skjules i fordybninger i græs.

Kendetegn
Dobbeltbekkasinen er en vadefugl med et meget langt næb, der udgør 1/3 af den samlede længde. Fjerdragten er brunlig med gyldne, lyse striber på ryggen, og halen er afrundet. De yderste halefjer er lyse.

Føde
Det meget lange næb anvendes til at finde føde i jorden. Føden består mest af regnorme, biller, snegle og insekter.

Dobbeltbekkasin - Gallinago gallinago - Common snipe
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 37-47 cm
  • Længde: 27 cm
  • Vægt: 80-120 g
  • Maks. levealder: 16 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 18-20 dage
  • Ungetid: 19-20 dage
Vidste du det?
Dobbeltbekkasinen er svær at få øje på i naturen, fordi den kan skjule sig godt i omgivelserne. Under parringsflugten dykker dobbeltbekkasinen med en så høj fart, der sætter de yderste halefjer svingninger. Disse svinginger frembringer en lyd, der lyder som en fjern trommen.